Dự Án Hạ Tầng

Cập nhập tin tức Dự Án Hạ Tầng

TP.HCM có thêm 2 dự án hạ tầng hơn 12.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú tại TP Thủ Đức và Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng.