dự án Hoàng Phú Nha Trang

tin tức về dự án Hoàng Phú Nha Trang mới nhất

Chủ đầu tư làm đối phó, Sở đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa vào cuộcicon
Dự án30/10/20190

Chủ đầu tư làm đối phó, Sở đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa vào cuộc

Sở Xây dựng Khánh Hòa chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư dự án Hoàng Phú - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu thực hiện phương án thoát nước, đảm bảo an toàn mùa lũ.