dự án trường học

Cập nhập tin tức dự án trường học

“UBND phường 12 báo cáo sự việc lên cấp trên không đúng sự thật. Trong khi họ đã xây nền móng kiên cố, san lấp đến 4.000 m2 trên đất thuộc tài sản hợp pháp của ngân hàng VCSB”, ông Lê Ân cho biết.

Đề nghị thu hồi dự án đổi đất 'kim cương' lấy trường học

Sở Kế hoạch- đầu tư tỉnh Khánh Hòa đề nghị thu hồi dự án đổi đất “kim cương” lấy trường học của doanh nghiệp nước ngoài do không thực hiện góp vốn mặc dù trước đó tỉnh đã nhiều lần gia hạn việc này.