dự báo thị trường nông sản

Cập nhập tin tức dự báo thị trường nông sản

Đồng Tháp tăng cường tự động thu thập dữ liệu nông sản

Tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện nhiều hoạt động, bao gồm ký kết với các đối tác, để ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn nữa trong dự báo thị trường nông sản.

Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong dự báo thị trường nông sản

Sản lượng nông nghiệp có thể được dự báo bằng cách sử dụng quan sát không gian, khí tượng nông nghiệp và đất đai. Các ước tính dựa trên vệ tinh sẽ dùng cho các mục đích lập kế hoạch và ra quyết định liên quan đến dự trữ, định giá và xuất nhập khẩu.

Nhiều địa phương bắt tay vào tạo cơ sở dữ liệu dự báo thị trường nông sản

Hình thành cơ sở dữ liệu cung cầu phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản, kết nối với trung tâm dữ liệu tập trung là mục tiêu của nhiều địa phương.

Nhiều tỉnh phía Nam khuyến khích ứng dụng công nghệ dự báo thị trường nông sản

An Giang, Bình Phước đều đã ban hành chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ dự báo thị trường nông sản. Đối với vùng đất nông sản trù phú như các tỉnh phía Nam, đề án này mang ý nghĩa quan trọng.

Dữ liệu giúp nông dân hoạt động theo dự báo nhu cầu thị trường

Việc ứng dụng các công nghệ như IoT, AI, Big Data… sẽ thay đổi cơ bản quy trình, phương thức sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân chủ động hơn.

Phát triển cổng thông tin dự báo nông sản thời gian thực

Cổng thông tin dự báo nông sản thời gian thực là một phần trong quá trình số hóa nông nghiệp, giúp nông dân dễ dàng truy cập thông tin cần thiết.

An Giang ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo thị trường nông sản

Nghiên cứu, phát triển hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu, dự báo thị trường nông sản là một trong các nhiệm vụ của UBND tỉnh An Giang năm 2022.

Big Data đóng góp lớn cho dự báo thị trường nông sản

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) có thể ứng dụng trong dự báo biến động về cung, cầu, giá cả vật tư, sản phẩm nông nghiệp.