dự báo tình hình thị trường nông sản

Cập nhập tin tức dự báo tình hình thị trường nông sản

Vĩnh Long ứng dụng công nghệ thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản.