Đu Đồ Đút

Cập nhập tin tức Đu Đồ Đút

Chú gà xuất chúng nhất quả đất xuất hiện trong clip Draw My Life mới nhất của Đu Đồ Đút

(GameSao) - Lần này, nhân vật chính không phải là một cô, cậu bạn tuổi teen nào tự thuật về cuộc đời mình mà lại là một chú gà “xuất chúng nhất quả đất”!