Du khách tới Nha Trang

Cập nhập tin tức Du khách tới Nha Trang

Trong 10 tháng năm 2022, Khánh Hoà đón 2,29 triệu lượt khách (gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước), doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt hơn 11.977 tỷ đồng.