dữ liệu giao thông

Cập nhập tin tức dữ liệu giao thông

Hà Nội "thúc" các xe kinh doanh vận tải truyền dữ liệu từ camera hành trình về Tổng cục Đường bộ

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Hà Nội cần thực hiện nghiêm việc lắp đặt, duy trì hoạt động của camera hành trình và truyền tải đầy đủ, chính xác dữ liệu về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.