dữ liệu phi cấu trúc

Cập nhập tin tức dữ liệu phi cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc và tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà các nhà phân tích thị trường như Gartner và IDC đã gọi với một cái tên là “Kỷ nguyên dữ liệu”, giai đoạn mà dữ liệu đã trở thành mạch máu cho hoạt động của các doanh nghiệp.