Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia

Cập nhập tin tức Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia

Rượu bia chuyển hết quảng cáo ra nước ngoài

Nhiều quy định trong Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu, bia của Bộ Y tế tập trung vào hạn chế các hoạt động thương mại.