Đưa Công Dân Về Quê

Cập nhập tin tức Đưa Công Dân Về Quê

TP.HCM đề nghị các tỉnh phối hợp đưa người dân về quê

UBND TP.HCM đề nghị các địa phương cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nguyện vọng được về quê theo tinh thần của Thủ tướng.