- Thi THPT Quốc gia tại Thủ đô vào đúng đợt nắng nóng đỉnh điểm nhất, những sĩ tử phải dùi mài kinh sử trong mướt mát mồ hôi nơi phòng trọ.


Sơn Trà - Nhị Tiến