dụng cụ giúp chơi game vừa đi toilet

Cập nhập tin tức dụng cụ giúp chơi game vừa đi toilet

Xuất hiện dụng cụ giúp game thủ có thể vừa đi toilet vừa chơi game

(GameSao) - Với SOSPENDO, bạn có thể vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa làm được đủ thứ việc bằng cả hai tay.