dùng đĩa game cũ chế tạo máy thổi bóng

Cập nhập tin tức dùng đĩa game cũ chế tạo máy thổi bóng

(Clip) Sử dụng đĩa game cũ không dùng tới để chế tạo máy thổi bóng

Chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng 3 chiếc đĩa CD hỏng, động cơ điện một chiều và sắt, keo... và tất nhiên là một chút khéo tay để hoàn thành chiếc máy thổi bóng này.