Dung lượng RAM iPhone

Cập nhập tin tức Dung lượng RAM iPhone

Đây là toàn bộ dung lượng RAM của các mẫu iPhone

Không giống như các hãng sản xuất thiết bị Android, Apple không bao giờ đề cập đến dung lượng RAM trên iPhone khi ra mắt sản phẩm.