Chiếc Vespa cổ sang chảnh được đội xây dựng tận dụng làm máy cần trục để chuyển vật liệu xây nhà tiện dụng.


H.N (tổng hợp)