đứng yên

Cập nhập tin tức đứng yên

Bái phục game thủ chỉ đứng yên một chỗ mà vẫn lên level max

Mất tới gần 100 tiếng chỉ loanh quanh một chỗ, sức kiên nhẫn của game thủ Destiny này quả thực là không phải dạng vừa.