Và chúng được sơ chế, chế biến như thế nào để đến được bàn ăn của người tiêu dùng.

(Theo An ninh Thủ đô)