đường mòn hồ chí minh

Cập nhập tin tức đường mòn hồ chí minh

Không phải sức mạnh quân sự bậc nhất thế giới, một con đường đã mang về chiến thắng cho một bên trong chiến tranh Việt Nam.