Dương Thúc Tử

Cập nhập tin tức Dương Thúc Tử

Dương Thúc Tử - Đệ nhất kiếm trong Võ Lâm Ngoại Truyện

(GameSao) - Trong số các hiệp khách sử dụng kiếm trong gMO 3D Võ Lâm Ngoại Truyện, mấy ai có thể đọ sức cùng Dương Thúc Tử với bộ kỹ năng thuộc hàng đệ nhất trong tổ chức Bất Lương Nhân lừng lẫy.