Dương Tiễn

Cập nhập tin tức Dương Tiễn

 - Gần đây, cư dân mạng tìm ra một chủ đề thú vị: Liệu Nhị Lang Thần trong "Tây Du Ký" và Dương Tiễn trong "Phong Thần Bảng" có phải là một?