đường truyền Internet

Cập nhập tin tức đường truyền Internet

VNPT dự phòng thêm 40% dung lượng Internet quốc tế

Cùng với việc triển khai dự án hạ tầng Internet tốc độ cao 10Gbps, hiện VNPT còn đang duy trì mức độ dự phòng kênh truyền dẫn Internet quốc tế lên đến hơn 40% dung lượng.

Tuyến cáp quang biển APG vừa đứt sẽ được khắc phục hoàn toàn trong 20 ngày nữa

APG vốn là một trong những tuyến cáp quang có dung lượng lớn nhất đang hoạt động tại Châu Á với băng thông lên đến 54 Tbps.