đứt cáp AAG

Cập nhập tin tức đứt cáp AAG

Đứt cáp Internet đi quốc tế: Chưa có thời hạn khôi phục

Theo đại diện nhà mạng, sự cố đứt cáp AAG chưa có thời hạn khôi phục, tuy nhiên do các nhà mạng đã nhanh chóng có biện pháp khắc phục nên Internet không bị ảnh hưởng nhiều.

Đứt cáp quang biển AAG, vào mạng gặp khó

Tuyến cáp quang biển AAG lại gặp sự cố, Internet từ Việt Nam đi quốc tế lại bị ảnh hưởng trong những ngày tới.

Tuyến cáp nào có thể thay cho AAG khi sự cố?

Chỉ trong 6 năm đi vào hoạt động, từ tháng 11/2009, tuyến cáp quang biển AAG liên tục xảy ra sự cố. Trung bình mỗi năm có từ 2 - 3 lần trục trặc, thời gian khắc phục kéo dài…