đứt cáp dự ứng lực cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Cập nhập tin tức đứt cáp dự ứng lực cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Thay thế nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nếu sửa chữa không an toàn

Trường hợp sửa chữa hư hỏng cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh không đảm bảo an toàn, Sở GTVT TP.HCM sẽ tính toán đến phương án thay thế kết cấu nhịp chính.