Ebichu

Cập nhập tin tức Ebichu

Chuột Hamster Ebichu: Quản gia đáng yêu và "bựa" nhất Nhật Bản!

Nghịch ngợm, háu ăn, thường xuyên làm hỏng chuyện - bạn có dám để chú chuột lang Ebichu - kẻ chuyên phá bĩnh này trông nhà giúp mình không?