EdgeX by HGC

Cập nhập tin tức EdgeX by HGC

DTS Telecom hợp tác cùng HGC đưa bộ sản phẩm EdgeX by HGC vào thị trường Việt Nam

Ngày 8/8/2022, tại Hà Nội và Hong Kong, Công ty HGC Global Communications Limited (HGC) và Công ty TNHH DTS Telecom (DTS Telecom) chính thức công bố ra mắt bộ sản phẩm EdgeX by HGC tại Việt Nam.