Egypt

Cập nhập tin tức Egypt

Ngựa R Assyrian và Egypt, quân nào mới là số 1?

(GameSao) - Trong AOE, mỗi khi nhắc nghe đến Assyrian thì không ai là không biết đến ngựa R của đội quân này ( tốc độ bắn nhanh + phu chạy nhanh ) còn ngựa R Egyp thì máu lì ( Full là 106 máu ). Vậy giữa 2 loại quân này ai sẽ là số 1 ?