Electra

Cập nhập tin tức Electra

Xuất hiện công cụ có thể jailbreak iOS 11, hỗ trợ cả Cydia

Mặc dù không còn phổ biến như xưa, tuy nhiên một số hacker vẫn chưa từ bỏ công việc chế tạo công cụ jailbreak các phiên bản iOS của Apple.