Email marketing

Cập nhập tin tức Email marketing

Chiến lược Email marketing hiệu quả cho doanh nghiệp B2B

Sau đại dịch Covid-19, thế giới đang bắt đầu chứng kiến sự nở rộ của muôn vàn hình thức tiếp thị kỹ thuật số. Việc kết hợp Email marketing với mô hình Inside Sale sẽ mang lại hiệu quả “quick win” cho doanh nghiệp B2B.