emoticon

Cập nhập tin tức emoticon

Hồi sinh bộ emoticon của Yahoo! Messenger trên máy tính

Với những người yêu thích sử dụng bộ emotion của Yahoo, đây sẽ là cách giúp bạn tìm lại những cảm xúc từ nhiều năm trước.

Những biểu tượng cảm xúc mà Facebook nên có ở Việt Nam

(GameSao.vn) - Bối rối, không phải dạng vừa đâu hay hư cấu...cùng rất nhiều những câu nói cửa miệng hay ho khác đang rất được những người dùng Facebook ở Việt Nam hy vọng sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới.