EPC

Cập nhập tin tức EPC

Thay giám đốc điều hành tổng thầu Dự án đường sắt trên cao

Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tập đoàn Cục 6) sẽ thành lập tổ giám sát an toàn kỹ thuật, thay giám đốc dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông….

Video: Bộ trưởng Thăng cảnh cáo tổng thầu Trung Quốc

Bộ trưởng Thăng đã cảnh cáo Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc trong việc triển khai dự án vì những lý do để mất an toàn giao thông, mất an toàn thi công.