Eric Leuthardt

Cập nhập tin tức Eric Leuthardt

Eric Leuthardt: Vị bác sĩ phẫu thuật thần kinh muốn nối Internet trực tiếp vào não bạn

Sẽ không còn ai phải cô đơn, khi não bộ mọi người đều được kết nối với nhau. Cơ thể chúng ta sẽ không còn là giới hạn.