Esports Industry Awards

Cập nhập tin tức Esports Industry Awards

Có đến gần 3 triệu người Việt Nam thích xem esports, cao nhất Đông Nam Á

Kết quả này rút ra từ việc phân tích số liệu khách hàng tiêu dùng ở các nước lớn, người tham gia các sự kiện trực tiếp và cả dữ liệu từ các công ty địa phương.