Europa

Cập nhập tin tức Europa

Europa - Xuất hiện truyền nhân của PUBG tại Trung Quốc

Cụ thể, Europa vốn có tên tiếng Trung là Vô Hạn Pháp Tắc, dự kiến sẽ sớm ra mắt trong khoảng đầu năm 2018 tới tại thị trường Trung Quốc, và thậm chí là phiên bản tiếng Anh trên toàn thế giới.