Eyes on Final Fantasy

Cập nhập tin tức Eyes on Final Fantasy

Thuật lại toàn bộ cốt truyện Final Fantasy VII qua tranh vẽ

Tất cả những sự kiện xảy ra trong Final Fantasy VII đều có thể được tìm thấy trong đoạn video độc đáo này.