FTC cáo buộc Facebook đã phạm luật khi không bảo vệ được dữ liệu người dùng của mình khỏi sự can thiệp của bên thứ 3. Trong khi Facebook nói với người dùng số điện thoại của họ được sử dụng cho mục đích bảo mật, thực ra, những dữ liệu này đã bị sử dụng vào mục đích quảng cáo. 

Hình phạt dành cho Facebook sẽ là khoản tiền phạt 5 tỷ USD. Facebook cũng sẽ phải đối mặt với một loạt các hạn chế mới đối với hoạt động kinh doanh của mình. 

{keywords}
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã yêu cầu Facebook phải nộp khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ USD.

Ngoài khoản tiền phạt, Facebook sẽ phải đáp ứng việc đánh giá đối với vấn đề quyền riêng tư của người dùng trên mọi sản phẩm mới mà hãng này phát triển. Những báo cáo đánh giá này sẽ được gửi tới cho CEO của Facebook và giám sát viên bên thứ 3 mỗi quý. 

Facebook cũng sẽ phải nêu mục đích sử dụng và có chứng nhận từ các bên thứ 3 nếu muốn sử dụng dữ liệu người dùng. Tuy vậy, việc truy cập dữ liệu sau đó của Facebook là không giới hạn. 

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng yêu cầu Facebook phải có một cấu trúc quản trị doanh nghiệp mới, với trích nhiệm giám sát, giải trình của cá nhân cũng như công ty được tuân thủ chặt chẽ hơn. Cách tiếp cận này được đánh giá sẽ khiến cho Facebook phải tuân thủ các quy định.

{keywords}
Ngoài khoản tiền phạt, Facebook sẽ phải đáp ứng việc đánh giá đối với vấn đề quyền riêng tư của người dùng trên mọi sản phẩm mới mà hãng này phát triển

Phần mềm nhận diện khuôn mặt của Faebook cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi phán quyết này. Theo các quy định mới, Facebook phải có sự đồng ý mới được phép phát triển cá mô hình nhận diện khuôn mặt mới. Quy định này không yêu cầu việc phá hủy công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được Facebook triển khai hiện tại. 

Thỏa thuận này đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận công việc và đặt lên đó yêu cầu trách nhiệm cao hơn đối với mọi hoạt động của công ty, đại diện Facebook nói. Điều này cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ trong vấn đề quyền riêng tư, ở một quy mô khác hẳn so với những gì mà Facebook đã làm trong quá khứ. 

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)