Facebook Messenger Lite

Cập nhập tin tức Facebook Messenger Lite

Facebook bổ sung tính năng gọi video cho Messenger Lite

Dù là phiên bản thu gọn nhưng giờ đây Messenger Lite gần như có mọi tính năng của phiên bản đầy đủ.