fast and furious 8 bit

Cập nhập tin tức fast and furious 8 bit

The Fast and The Furious theo phong cách game cổ lỗ

The Fast and The Furious được tái hiện lại một cách khá chính xác theo kiểu game 4 nút thời xưa.