Fatal Fight

Cập nhập tin tức Fatal Fight

Fatal Fight - Khi chàng LeeSin bước vào võ đài của tựa game di động

Fatal Fight là một trò chơi hành động 2D màn hình ngang hấp dẫn đến nỗi nếu đã bắt đầu chơi thì bạn đừng mong đặt máy xuống.