Fate Capsule

Cập nhập tin tức Fate Capsule

Tại Hồng Kông có hẳn một cỗ máy bán hàng thần kỳ, chuyên giúp FA tìm cuộc hẹn với người ấy