Fiddleticks

Cập nhập tin tức Fiddleticks

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 7.6

(GameSao.vn) - Galio mới cùng hàng loạt sự thay đổi về cách chơi...là hai điểm đáng chú ý nhất của bản cập nhật 7.6

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 10/5

(GameSao.vn) – Toàn bộ trang phục của Tristana được “khoác áo” mới.