FIFA Online 3 update gameplay

Cập nhập tin tức FIFA Online 3 update gameplay

FIFA Online 3 sắp tiến hành Big Update cho toàn khu vực Đông Nam Á

Theo thông tin nhận được, dự kiến vào nửa đầu tháng 10 này, máy chủ Việt Nam cũng sẽ cập nhật gameplay mới.