Final Fantasy 7 Remake

Cập nhập tin tức Final Fantasy 7 Remake

Square Enix cuống cuồng tuyển người, dự án Final Fantasy 7 Remake rơi vào bế tắc

Ở hiện tại, có thể thấy dự án Final Fantasy 7 Remake đang bị rơi vào bế tắc. Rõ ràng, thời điểm ra mắt dự kiến của trò chơi trong năm 2018 là không thể hoàn thành.