Flappy Bird choi theo ngon ngu Pascal

Cập nhập tin tức Flappy Bird choi theo ngon ngu Pascal

Thú vị với Flappy Bird được chơi theo ngôn ngữ lập trình Pascal

(GameSao) - Đây là phiên bản Flappy Bird được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.