Flappy Bird Nguyễn Hà Đông

Cập nhập tin tức Flappy Bird Nguyễn Hà Đông

Thú vị với Flappy Bird được chơi theo ngôn ngữ lập trình Pascal

(GameSao) - Đây là phiên bản Flappy Bird được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.