FLCHomes

Cập nhập tin tức FLCHomes

FLCHomes có Chủ tịch HĐQT mới

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLCHomes ngày 8/8, bà Trần Thị Hương được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT .