forge tv

Cập nhập tin tức forge tv

Razer Forge TV đã cho đặt hàng: 29/4 giao máy, giá từ 100 USD

Về cơ bản thì nó là một chiếc smartphone Android và dùng TV để làm màn hình chính.