formosa đồng nai

Cập nhập tin tức formosa đồng nai

Sai phạm nghiêm trọng việc xả thải trong khuôn viên Formosa Đồng Nai

Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam (đóng trong KCN Formosa Đồng Nai) đã vi phạm khi có hệ thống đấu nối nước thải trực tiếp ra môi trường và chôn lấp bùn thải ngay trong khuôn viên.

Rót cả chục tỷ USD, tập đoàn Formosa đang làm những gì tại Việt Nam?

Khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh chỉ là một trong số rất nhiều dự án quy mô lớn mà Formosa đã đầu tư vào Việt Nam từ chục năm nay.