Formosa xin lỗi

Cập nhập tin tức Formosa xin lỗi

33.000 lao động ảnh hưởng vụ Formosa xả thải

Hà Tĩnh có 7/7 huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra. Hiện cơ bản đã kê khai, hơn 33.000 lao động bị ảnh hưởng.

Không thể tái diễn

Về lâu dài, Formosa còn phải tiếp tục xem xét đóng góp vào việc khôi phục hệ sinh thái, ngôi nhà chung của sinh vật biển.

Formosa phản ứng việc bị ấn định thuế hơn 31 tỷ đồng

Tuy cơ quan hải quan đã viện dẫn hàng loạt quy định pháp luật hiện hành (dài hơn 1 trang A4) để làm căn cứ cho quyết định ấn định thuế hơn 31 tỷ đồng đối với Formosa song công ty này vẫn không đồng ý.

Quê tôi đã không chọn 'nhà máy'

Không rõ có phải vì những nguyên nhân và thực tiễn nóng hổi mà từ đó, tỉnh quê tôi không chọn con đường phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp gây ô nhiễm.