M.B (Theo TheVerge)

Vô hiệu hóa tài khoản nhà phát triển của Epic Games, Apple nói “không có ngoại lệ”

Vô hiệu hóa tài khoản nhà phát triển của Epic Games, Apple nói “không có ngoại lệ”

Việc cắt quyền truy cập của Epic vào các công cụ dành cho nhà phát triển Mac và iOS có thể có tác động đáng kể đến tất cả ứng dụng, trò chơi sử dụng công nghệ Unreal Engine.